Biometri...

Ordet biometri (græsk) har været anvendt siden starten af 1900-tallet som betegnelse for udviklingen af matematiske og statistiske metoder til analyse i den biologiske forskning.

 

Biometri er en videnskab der arbejder med det matematisk-statistiske studium af variationen i organismers egenskaber, f.eks. af forskelle i fingeraftryk eller i øjets iris til brug for pålidelig identifikation. Denne viden bruger vi allerede i dag bl.a. til personidentifikation, idet vi mennesker har vores helt egen personlige naturlige ”kode” som varierer forskelligt fra person til person med meget høj sikkerhed for korrekt identifikation til følge.

 

Biometri i almindelighed omtales som ”den næste generation inden for personidentifikation ” og der går ikke en dag uden at der kommer nyheder om forskellige tiltag, hvor det vil kunne benyttes, og som man forventer, vil kunne udmønte sig i mange nye salgbare produkter indenfor en 5, 10 eller 15 års periode.

 

Biometri er en videnskab og teknologi til autentificering (identifikation/verifikation) af et menneske, baseret på menneskets egne (uforanderlige) fysiologiske eller adfærdsmæssige karakteristika. Biometri betragtes af mange eksperter som den mest innovative IT-teknologi i verden i de sidste 10 år.

 

I dag anvendes biometri som betegnelse for den teknologi der kan lagre og genkende personlige kendetegn som fingeraftryk, irisscanning, høndaflæsning, tale- og kropsgenkendelse, ansigtsaflæsning m.m. Biometrien anvendes primært til låse og adgangskontrol men bruges også til PC, netværk, intranet, domæneadgang, logon til applikationer, data/fil beskyttelse, fjernkontrol, transaktionssikring m.m.

 

Fingeraftrykket er helt unikt for hver enkelt menneske og det er relativt let at omsætte matematisk til en algoritme. Fingeraftrykket er den sikreste, billigste og mest pålidelige biometriske ”nøgle” for virksomhedens medarbejdere eller det enkelte familiemedlem.

 

Og så har man jo altid sin biometriske nøgle på sig, og skal hverken rende rundt med nøgler eller adgangskort.

 

Godt 65 % af de biometriske produkter der pt. findes på verdensmarkedet anvender fingeraftrykket. De øvrige biometriske metoder er ikke tilstrækkelig teknologisk udviklet og har typisk en høj fejlprocent, er for langsomme og alt for dyre.

 

Min distributør Easy2Access A/S forventer at biometri inden for en kort årække kommer til at være en naturlig del af hverdagen som erstatning for nøgler, koder, kort og chips.